Home

Legal Progress

Legal Progress gaat uit van de bedrijfsfilosofie dat een professionele organisatie in staat is services in het publieke domein te definiëren, in te richten en na te komen.

Legal Progress richt zich op de inrichting en de implementatie van de juridische functie en op de samenhang tussen dienstverlening, bedrijfsvoering, control en rechtmatigheid.

Het begrip “Legal”

Hiermee bedoelen we de juridische functie in brede zin, dat wil zeggen de capaciteit en de organisatie van alle juridische activiteiten, plus de ondersteunende bedrijfsprocessen en de benodigde ICT binnen uw organisatie en in relatie met de toeleveranciers en de afnemers (de ketenpartners).

Het begrip “Progress”

Hiermee doelen we op vooruitgang, proactief werken, vooruitstrevendheid, resultaatgerichtheid en het streven om daadwerkelijke, blijvende verbetering binnen uw organisatie te realiseren.

Wilt u de juridische functie binnen uw organisatie professionaliseren en transformeren naar efficiënte en resultaatgerichte integrale adviseurs die onderdeel uitmaken van uw bedrijfsvoering en waarde toevoegen? Wilt u eindelijk inzicht in wat juristen opleveren als u ze optimaal inzet en laat werken vanuit de uitgangspunten van risicomanagement en rechtmatigheid?

Uw afdelingen kunnen met behulp van samenwerkingsverbanden specialismen in huis halen om complexe zaken tegen lagere kosten en met hogere kwaliteit in behandeling te nemen.

Nieuwe regelgeving biedt ook regelmatig extra kansen, omdat bedrijven nieuwe services kunnen ontwikkelen.

Resultaten van onze dienstverlening zijn onder meer dat :

    • - de juridische dienstverlening geprofessionaliseerd wordt en in dienst staat van de   bedrijfsvoering van uw organisatie;
    • - het juridisch bewustzijn binnen uw organisatie vergroot wordt;
    • - de interne en externe kosten omlaag gaan;
    • - de innovatie in de organisatie een stimulans krijgt.

 


Cees Zwinkels

Cees ZwinkelsCees is jurist en gecertificeerd controller (Europees register).

Zijn geloof is dat juristen voortdurend mee willen werken aan het bedenken van oplossingen, die een organisatie vooruit brengen. Denk bijvoorbeeld aan eenvoudige en flexibele procedures en contracten, die de doorlooptijd van projecten verkorten en de kwaliteit van de bedrijfsvoering verbeteren.

Kies voor minder uitvoeringsvoorschriften om aanvragen voor producten af te handelen.

Handel niet onnodig in strijd met de Europese regels.

Benut basis- en kernregistraties om bestandskoppelingen te maken.

“Inmiddels heb ik geleerd van mijn werk bij gemeenten, provincie en rijk gedurende meer dan 15 jaar dat de cultuur van het afvinken van paragrafen bestuur, management en medewerkers niet enthousiast maakt”, aldus Cees. Integendeel. Zijn aanpak is die van het aan het werk krijgen van een dynamisch en doelgericht verbeterteam (inclusief juristen) met zichtbare resultaten.

Het verbeterteam met aandacht voor de zorgplichten (definiëren, inrichten en nakomen over de regelgeving heen) geeft aan in hoeverre aan de regelgeving – indien echt nodig – wordt voldaan.

Cees Zwinkels werkt aan opdrachten, gericht op nieuwe services, efficiëntere bedrijfsvoering en op verbetering van de  juridische control. Opdrachtgevers zijn onder andere gemeenten, veiligheidsregio’s, zorginstellingen en commerciële dienstverleners.

Daarnaast is hij docent aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij is een expert met betrekking tot    ICT – governance, basis- en kernregistraties, privacybescherming en informatiebeveiliging.

Ook publiceert hij regelmatig middels weblogs en publicaties.

LinkedIn-profiel Cees Zwinkels

 


Patrick van IJzendoorn

Patrick van IJzendoorn

Patrick van IJzendoorn is een allround juridisch adviseur en vindt uw bedrijfsvoering interessanter dan juridische details die uw bedrijfsvoering belemmeren. Hij denkt met u mee welke kansen uw organisatie heeft om processen beter te organiseren en de kwaliteit van uw bedrijfsvoering te verbeteren. Bovendien is hij in staat voor veranderingen draagvlak te creëren en samenwerking te genereren.

Ruim 15 jaar ervaring als externe adviseur binnen meer dan 20 overheidsorganisaties hebben hem geleerd organisaties snel te doorgronden, knelpunten bloot te leggen en verbeteringen binnen structuur, processen en samenwerking te helpen realiseren. De opleiding Public Management heeft hem geholpen deze ervaring om te zetten in voor u bruikbare instrumenten om daadwerkelijke verbetering te realiseren en hierop te kunnen blijven sturen.

http://nl.linkedin.com/pub/patrick-van-ijzendoorn/a/927/609/